Valg av emne/tema

Aller først skal du velge et emne eller tema å arbeide med samt en foreløpig problemstilling til ditt særemne. I prinsippet kan du velge et hvilket som helst norskfaglig emne (litteratur, språk, medier og kultur).

Hvilket område?

Vi råder deg til å velge et skjønnlitterært tema. Det er et trygt valg. Skjønnlitteratur er det du har arbeidet mest med på vg-trinn, og dermed har du gode forutsetninger for å oppfylle kravene til fordypningsoppgaven. Da er du også sikker på at oppgaven blir tilstrekkelig norskfaglig.

Det går selvfølgelig greit å velge andre emner også, f.eks. film, en dialekt, Facebook, dataspill osv. Hvis du vurderer å velge et slikt ikke-litterært emne, skal du på forhånd forsikre deg om det finnes nok materiale om emnet. Du skal også tenke over om du klarer å lage en dyptgående analyse av emnet og materialet ditt.

Fordypningsoppgaven er ikke gjenfortelling eller redegjørelse, men skal, som navnet sier, gå i dybden med emnet/temaet. 

Hvordan skal du velge?

Når du velger et emne, skal du ikke bare velge ut fra hva du er interessert i. Det er selvfølgelig viktig, men du bør også ta andre hensyn:

  • Du skal arbeide lenge med emnet. Velg derfor noe du ikke blir lei av.
  • Du skal gå i dybden. Velg derfor et emne hvor det er nok stoff som du kan lage gode analyser av.
  • Du skal være konkret, og du har begrenset med tid. Velg derfor et emne som ikke er for omfattende.

Satser du på å få de aller beste karakterene, skal du også passe på at du velger et emne som lar deg analysere og reflek...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn