Problemstilling til særemnet

Det er viktig å ha en god problemstilling til særemnet ditt. Problemstillingen er det spørsmålet som du skal svare på i oppgaven/presentasjonen din.

Kvaliteten og nivået på problemstillingen er med på å avgjøre hvilken karakter du får på oppgaven din. Jo mer ”spisset” og interessant den er, jo bedre kan karakteren bli.

Hvordan finner du problemstillingen?

Problemstillingen er tett knyttet til temaet. Den skal formulere noe bestemt ved temaet som du skal undersøke nærmere.

Du kan finne problemstillingen på følgende måte:

  • Sett deg ned og se over notatene dine.
  • Hvilke momenter og innfallsvinkler er mest interessante og vil gi deg de beste mulighetene for å vise frem viktige poenger og gode analyser?
  • Formuler disse momentene og innfallsvinklene som spørsmål (problemstillinger) som du kan undersøke.
  • Del inn spørsmålene i en hovedproblemstilling og to-fem underspørsmål, som alle undersøker hovedproblemstillingen nærmere.

Retningslinjer for problemstillingen

Når du skal finne problemstillingen, skal du følge disse retningslinjene. Problemstillingen bør:

  • Være formulert som et åpent spørsmål.
  • Gi deg mulighet til å utforske noe sentralt ved emnet.
  • Gi deg mulighet til å vise dine norskfaglige ferdigheter i analyse og tolkning (og evt. drøfting).
  • Gjøre det mulig å bruke alle primærtekstene (problemstillingen skal være relevant for alle tekstene).
  • Ikke være for åpen, men forholde seg til emnet på en konkret måte (Ofte starter man alt for bredt. Problemstillingen skal være konkret og realistisk å besvare...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn