Les og ta notater

Så snart du har funnet brukbart materiale skal du begynne å lese det. Jo bedre tid du har til å arbeide med det, jo dypere kommer du inn i det. Ikke utsett lesningen til siste øyeblikk. Det tar tid å komme ordentlig inn i et emne.  

Overblikk over primærlitteraturen

Primærlitteraturen din er spesielt viktig, og du skal lese bøkene minst to ganger (i hvert fall de vigtige passasjene). Start derfor så tidlig som mulig.

For hvert kapittel du leser, skriver du noen stikkord om hva kapitlet handler om. På den måten har du alltid oversikt over primærlitteraturen din.

Eksempel:
Kapitel 1: Faren dør og sønnen stikker av hjemmefra
Kapitel 2: Sønnen kommer til Bergen og får jobb
Kapitel 3: …
Osv.

Ta notater – og spar tid!

Når du leser og utforsker emnet ditt, er det veldig viktig at du tar notater. Bruk penn og papir eller lag et dokument på PC-en din med tittelen ”Notater til fordypningsoppgaven”.

Du sparer mye tid ved å ta gode notater. Du har også alltid kontroll på hva du skal ha med i oppgaven din, hvor de viktige poengene står og når du skal sitere og henvise.

Hver gang du støter på noe i en bok/artikkel/film som du kan bruke i oppgaven din, skal du skrive det ned i stikkordsform og notere i paren...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn