Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift
Forberedelsen av særemnet

Finn materiale og litteratur til særemnet

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Finn materiale og litteratur til særemnet i nettboka Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Når du har valgt et tema og en produktform, er det på tide å finne det materialet/kildene som du skal arbeide med i fordypningsoppgaven din.

Du kan bruke Internett og biblioteket til å finne relevante bøker, artikler, filmer og andre kilder som kan gi deg kunnskap om temaet og inspirere deg i arbeidet ditt.

Primær- og sekundærlitteratur

Det er viktig å skille mellom primær- og sekundærlitteratur.

  • Primærlitteraturen er det materialet som er selve kjernen og utgangspunktet for oppgaven din og det som du skal analysere.
  • Sekundærlitteraturen er alle de øvrige bøkene/artiklene/filmene og annet materiale som du utforsker for å lære mer om emnet og primærlitteraturen.

Primærlitteraturen er selvfølgelig den viktigste. Derfor skal du begynne å lese og utforske den så tidlig som mulig. Sekundærlitteraturen er riktignok nesten like viktig, for det er her du finner inspirasjon til alle de momentene, poengene, analysene og tolkningene som du skal ha med i oppgaven din.  

Det er ofte god bruk av sekundærtekster som hever en fordypningsoppgave opp på de aller høyeste nivåene.

Materialinnhenting

Jo mer konkr...

[Les mer nå]