Forberedelsen av særemnet

Før du går i gang med å lage den skriftlige oppgaven og/eller den muntlige presentasjonen, er det viktig at du gjør et grundig forarbeid. Forarbeidet består i å velge et emne, finne materiale, lese og ta notater, for så å utforme en problemstilling.

En stor og viktig del av særemnet/fordypningsoppgaven ligger nettopp i dette forarbeidet. Her gjelder virkelig ordtaket ”godt begynt er halvt fullendt”. Start derfor med forarbeidet så tidlig som mulig.

Forberedelsesfasen kan deles i fem:

  1. Velg et emne og lag en foreløpig problemstilling
  2. Velg en produktform (skriftlig og/eller muntlig)
  3. Finn materiale
  4. Les og ta notater
  5. Lag en endelig problemstilling

Disse fem punktene gjelder uansett om du lager en skriftlig oppgave, en muntlig presentasjon eller en kombinasjon av disse.

Tidsplan for særemneskrivingen

Særemnet eller fordypningsoppgaven er en lang prosess. Derfor bør du lage en tidsplan for arbeidet ditt. Dette er særlig viktig hvis du tidligere har erfart at det er vanskelig å strukturere tiden og få ting gjort.

Tidsplanen kan du lage ut fra de fem punktene i oppsummeringen over, samt et par andre punkter.

Tidsplanen kan f.eks. se slik ut:

Tidsplan

Jobb

Klar

Uke xx

Skal ha bestemt tema og en foreløpig problemstilling + produktform

Uke xx

Skal ha lest primærlitteraturen første gang

Uke xx

Skal ha funnet og bestemt meg for sekundærlitteratur

Uke xx

Skal ha lest sekundærlitteratur og tatt notater fra den

Uke xx

Skal ha lest primærlitteratur andre gang og tatt notater fra den + ha samlet notatene i underemner

Uke xx

Skal ha problemstillingen ferdig og være i gang med å utarbeide produktet (ha laget disposisjon)

Uke xx

Skal være halvveis ferdig med oppgaven

Uke xx

Skal ha det ferdige produkt klart


Hvis fordypningsoppgaven skal være klar til jul f.eks., kan denne tidsplanen passe med at du begynner i oktober. To-tre måneder kan ofte være et godt tidsperspektiv for en slik stor oppgave....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn