Tema til særemne/fordypningsoppgave

Ettersom det finnes så mange temaer til særemnet å velge mellom, både av emner, forfattere, bøker og filmer, kan det være vanskelig å bestemme seg for hva man skal skrive særemne/fordypningsoppgave om.

Råd til valg av tema til særemnet

Når du velger et tema til særemne, skal du ikke bare velge ut fra hva du er interessert i. Det er selvfølgelig viktig, men du bør også ta andre hensyn:

 1. Du skal arbeide lenge med temaet. Velg derfor noe du ikke blir lei av.
 2. Du skal gå i dybden. Velg derfor et tema hvor det er nok stoff som du kan lage gode analyser av.
 3. Du skal være konkret, og du har begrenset med tid. Velg derfor et emne til særemnet ditt som ikke er alt for omfattende.

Trenger du mere hjelp til valg av tema, eller til å skrive selve særemnet/fordypningsoppgaven?

Planlegger du å sammenligne en bok og en film i ditt særemne/fordypningsoppgave?

Skjønnlitterært tema

Hvis du velger et skjønnlitterært tema, er det i hovedsak fire områder å fordype seg i:

 1. Temastudium: Her fordyper du deg i et bestemt tema i to eller tre bøker (romaner, novellesamlinger, diktsamlinger e.l.).
  Eksempel: ”Fra barn til voksen i nyere og eldre litteratur” (Hvordan fremstilles overgangen fra barn til voksen i en nyere roman og i en eldre roman, f.eks. Mikael Niemis Populærmusikk fra Vittula, 2000, og Sigurd Hoels Veien til verdens ende, 1933?)
 2. Forfatterstudium: Her fordyper du deg i en forfatter og fokuserer på noe bestemt i forfatterskapet.
  Eksempel: ”Den moderne mannen hos Erlend Loe” (Hvordan fremstilles den moderne mannen i to eller tre romaner av Erlend Loe?)
 3. Periodestudium: Her fordyper du deg i en litteraturhistorisk periode og undersøker noe bestemt ved den.
  Eksempel: ”Kroppen i postmodernismen” (Hvordan fremstilles kroppen i postmoderne verker, f.eks. i Lars Ramslies Biopsi og Marion Hagens Akt?)
 4. Sjangerstudium: Her fordyper du deg i en bestemt sjanger og undersøker noe bestemt ved den.
  Eksempel: ”Selvbiografiens virkemidler” (Hvorfor er selvbiografier så fascinerende å lese? Man kan ta utgangspunkt i f.eks. Ramslies Destroyer, Solstads 16.7.41, Knausgårds Min kamp.)