Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Skal du skrive særemne (fordypningsoppgave)? Få den beste hjælpen her.

Med denne oppskriften fra Studienett får du full oversikt over hvordan du kan skrive særemne i norsk på Vg3.

Oppskriften på Særemne hjelper deg med alt du trenger:

 • Valg av emne, produkt, materiale og problemstilling
 • Å utforme særemnet (som skriftlig eller muntlig produkt)
 • Opbygging, disposisjon, mal og oppsett
 • Skriving av særemnet
 • Muntlig presentasjon
 • Kildebruk, sitater og kildeliste
 • Sjekkliste

Les oppskriften for Særemne/Fordypningsoppgave nå

Oppskriften hjelper deg med andre ord til å få en bedre karakter på oppgaven! Særemnet teller mye når standpunktkarakteren i norsk settes.

Vår oppskrift på særemne har allerede hjulpet over 10.000 elever, og de sier blant annet:

“En veldig god veiledning til særemne. Perfekt for deg som ikke vet helt hvor du skal starte, men hjelper deg også hvis du allerede er i gang. Tar for seg alle deler av særemnet, fra tankeprosessen til ferdig produkt!.”

“Fantastisk god hjelp til å kickstarte oppgaven, her har man alt for å kunne skrive en god oppgave.”

Hva er fordypningsoppgaven? Og hvordan kan du skrive den?

Fordypningsoppgaven eller særemnet er en stor oppgave som alle på vg3-trinnet gjør. Her får du anledning til å fordype deg i et selvvalgt tema innenfor norskfaget.

Du kan velge noe du interesser deg for, og du får mulighet til å undersøke dette virkelig grundig. Arbeidet ditt skal munne ut i et produkt, enten en skriftlig oppgave, en muntlig presentasjon, en sammensatt tekst - eller en kombinasjon av disse.

Kort fortalt skal du vise læreren din at du er i stand til å fordype deg i et emne, arbeide norskfaglig med det, for så å formidle det skriftlig og/eller muntlig. I arbeidet med fordypningsoppgaven skal du vise evne til å:

 • Velge et norskfaglig emne, gå i dybden og arbeide selvstendig med det
 • Uforme en konkret og dyptgående problemstilling og arbeide grundig med den
 • Velge relevante kilder og materiale og bruke det korrekt
 • Analysere emnet og materialet ditt på en norskfaglig måte
 • Formidle arbeidet ditt skriftlig og/eller muntlig
 • Reflektere over egen arbeidsprosess

Det er nettopp disse punktene vi hjelper deg med i denne opskriften. 

Les Oppskriften på Særemne


Brukernes anmeldelser av: Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift

Mest nyttige positive kommentar

21 ut av 31 syns denne kommentaren var nyttig:

6 6 6 6 6 6

Bra jobba, samme særemne her. Innlevering i morgen

Skrevet av: Elev på Vg3

VS.

Mest nyttige kritiske kommentar

1 ut av 1 syns denne kommentaren var nyttig:

2 2 2 2 2 2

Heilt ok, litt kjedlig

Skrevet av: Elev på Vg3


21 ut av 31 syns denne kommentaren var nyttig:
6 6 6 6 6 6

, 27.10.2013

Bra jobba, samme særemne her. Innlevering i morgen

Skrevet av: Elev på Vg3


13 ut av 22 syns denne kommentaren var nyttig:
6 6 6 6 6 6

, 12.03.2014

Kjempebra, hjalp meg veldig...

Skrevet av: Elev på Vg3


6 6 6 6 6 6

, 05.01.2017

Skrevet av: Elev på Vg3


6 6 6 6 6 6

, 21.10.2016

Skrevet av: Elev i 10. klasse