[219]

Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift

Skal du skrive særemne (fordypningsoppgave)? Få den beste hjælpen her.

Med denne oppskriften fra Studienett får du full oversikt over hvordan du kan skrive særemne i norsk på Vg3.

Oppskriften på Særemne hjelper deg med alt du trenger:

 • Valg av emne, produkt, materiale og problemstilling
 • Å utforme særemnet (som skriftlig eller muntlig produkt)
 • Opbygging, disposisjon, mal og oppsett
 • Skriving av særemnet
 • Muntlig presentasjon
 • Kildebruk, sitater og kildeliste
 • Sjekkliste

Oppskriften hjelper deg med andre ord til å få en bedre karakter på oppgaven! Særemnet teller mye når standpunktkarakteren i norsk settes.

Vår oppskrift på særemne har allerede hjulpet over 10.000 elever, og de sier blant annet:

“En veldig god veiledning til særemne. Perfekt for deg som ikke vet helt hvor du skal starte, men hjelper deg også hvis du allerede er i gang. Tar for seg alle deler av særemnet, fra tankeprosessen til ferdig produkt!.”

“Fantastisk god hjelp til å kickstarte oppgaven, her har man alt for å kunne skrive en god oppgave.”

Hva er fordypningsoppgaven? Og hvordan kan du skrive den?

Fordypningsoppgaven eller særemnet er en stor oppgave som alle på vg3-trinnet gjør. Her får du anledning til å fordype deg i et selvvalgt tema innenfor norskfaget.

Du kan velge noe du interesser deg for, og du får mulighet til å undersøke dette virkelig grundig. Arbeidet ditt skal munne ut i et produkt, enten en skriftlig oppgave, en muntlig presentasjon, en sammensatt tekst - eller en kombinasjon av disse.

Kort fortalt skal du vise læreren din at du er i stand til å fordype deg i et emne, arbeide norskfaglig med det, for så å formidle det skriftlig og/eller muntlig. I arbeidet med fordypningsoppgaven skal du vise evne til å:

 • Velge et norskfaglig emne, gå i dybden og arbeide selvstendig med det
 • Uforme en konkret og dyptgående problemstilling og arbeide grundig med den
 • Velge relevante kilder og materiale og bruke det korrekt
 • Analysere emnet og materialet ditt på en norskfaglig måte
 • Formidle arbeidet ditt skriftlig og/eller muntlig
 • Reflektere over egen arbeidsprosess

Det er nettopp disse punktene vi hjelper deg med i denne opskriften. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift

[219]
Brukernes anmeldelser
 • 27.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra jobba, samme særemne her. Innlevering i morgen
 • 12.03.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempebra, hjalp meg veldig...
 • 21.03.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  god hjelp
 • 06.02.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var til stor hjelp