Romantikken og realismen

Kort fortalt: Realismen fokuserer på samfunnsrelevante temaer 

Realismen er en litteraturhistorisk periode som oppstår og utvikler seg etter romantikkens avslutning omkring 1850. Perioden varer fra ca. 1850-1890.

Realismen er kjennetegnet av kritisk litteratur som beskriver virkeligheten på en troverdig og gjenkjennelig måte. Typisk behandler tekster fra realismen samfunnsrelevante temaer som kjønnsroller, ulikhet, maktmisbruk og religion.

Et viktig kjennetegn ved realismen er den realistiske skrivemåten. Den finner vi i nesten all litteratur fra perioden. Skrivemåten kalles noen ganger også bare for «realisme». Man kan f.eks. si at det er realisme i en teksts språk, oppbygning eller fortellemåte.

Forskjeller og likheter mellom romantikken og realismen

Realismen kan generelt ses som et oppgjør med mange av romantikkens tanker og idéer. De fleste realistene mener at romantikkens diktere har kommet for langt vekk fra virkeligheten. Realistene vil derfor skrive en mer samfunns- og problemorientert litteratur, som belyser det konkrete o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn