Nasjonalromantikken

Hva er nasjonalromantikken?

Nasjonalromantikken er en retning under romantikken. Den har sin storhetstid på midten av 1800-tallet. 

Nasjonalromantikken bygger på idéen om at hver enkelt nasjon består av et folkelig fellesskap med en spesiell folkesjel. Fellesskapet skapes av landets særegne historie, språk, natur, kultur, religion og kunst. 

Den nasjonalromantiske litteraturen i Norge skildrer de trekkene som gjør den norske nasjonen særegen. Det er bl.a. den tradisjonelle folkekulturen, de storslagne fjellandskapene og det dialektpregede talemålet, som forfatterne løfter og hyller i nasjonalromantikken.

Nasjonalromantikkens tanker kommer også til uttrykk i billedkunsten, som skildrer den særnorske naturen i dramatiske og storslagne scener. Les mer om periodens malerier.

Det nasjonale gjennombrudd

Det nasjonale gjennombrudd brukes innimellom som begrep for den økende bevisstheten om norsk kultur på midten av 1800-tallet. Selve begrepet ble skapt av Moltke Moe i 1890-årene.

...

En del av nasjonsbyggingen på 1800-tallet

Nasjonalromantikken er tett forbundet med nasjonsbyggingen som finner sted på 1800-tallet. De nasjonalromantiske tekstene og maleriene er med på å definere hva den norske nasjonen er, og på den måte deltar t…

...

Kjennetegn og trekk

Her gjennomgår nasjonalromantikkens viktigste kjennetegn og trekk.

Det nasjonale fellesskapet bindes sammen av folkeånden

Under nasjonalromantikken dyrker man idéen om en norsk folkeånd eller folkesjel. Folkeånd er et begrep som uttrykker den usynlige kraften som binder et folk eller en nasjon sammen. Det er den felles mentaliteten eller identiteten som skiller nordmenn fra andre folkeslag. 

Det nasjonale fellesskapet beskrives bl.a. i Bjørnstjerne Bjørnsons dikt «Jeg vil verge mitt land». Her fortelles det at det finnes styrke i folket «til å løfte vårt land, blott vi løfter i flokk». Vi må altså finne vår felles identitet og stå sammen, hvis nasjonen skal reises.

Den nasjonalromantiske litteraturen forbinder folkeånden med edle verdier som mot, fornuft, stolthet, viljestyrke, likeverd og selvstendighet. Noen av disse verdiene finner vi hos personene i Maurits Hansens novelle «Luren». Vi møter bl.a. den stolte og sterke bonden, Thord, samt den fornuftige fortelleren, Carl, som argumenterer for fremskritt og likeverd.

Folkekulturen er mer norsk enn kulturen i byene

Folkekultur er den kulturen man finner hos folket på bygdene og på landet. Den kommer f.eks. til uttrykk i folkeviser, folkeeventyr og folkedans. I nasjonalromantikken dyrker man folkekulturen, fordi man mener at d…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn