Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Romantikken | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2022
Sist oppdatert: 27.11.2023
Antall sider: 38

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2022). Romantikken | Kompendium. Hentet 1. desember 2023 fra https://www.studienett.no/romantikken

Litteratur

Aarnes, S. Aa. (2022, 29. juni). Johan Sebastian Welhaven. Norsk biografisk leksikon. https://nbl.snl.no/Johan_Sebastian_Welhaven

Brunstad, E., Bueie, A. A., Claudi, M. B., Holm, E. S. & Hove, J.O. (2021). Kapittel 6: 1800-1850 - romantikken og nasjonalromantikken. Grip teksten Vg2 (s. 103-133).

Campbellerslaget (2017, 26. juni). Store norske leksikon. https://snl.no/Campbellerslaget

Campbellerslaget. (2. juni 2018). Wikipedia. Hentet 3. november 2022 fra https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Campbellerslaget&oldid=18577826

Christensen, J. & Aag, A.O. (2022). Om romantikken. KublaKan. Hentet 14.09.22 fra https://kublakan.no/om-romantikken/

Christensen, J. & Aag, A.O. (2022). Språkdebatten på 1830-tallet. KublaKan. Hentet 03.11.22 fra https://kublakan.no/sprakdebatten-pa-1830-tallet/

Demringsfeiden (2022, 7. mars). Store norske leksikon. https://snl.no/Demringsfeiden

Engan, O., Lund, C., Nyhus, J. Ø. (2020, 24. november). Knud Knudsen og riksmålet. NDLA. https://ndla.no/article/27256

Engan, O. & Tørdal, R. M. (2019, 8. januar). Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. NDLA. https://ndla.no/article/17078

Federl, M. & Moe, M. J. (2021, 12. mars). Historien og historiene om Norge. NDLA. https://ndla.no/article/30045

Hansen, T. I. (2020, 3. mai). Det Norske Studentersamfund. Store norske leksikon. https://snl.no/Det_Norske_Studentersamfund

Jansson, B. K., Kristoffersen, K. E., Krogh, J. & Michelsen, P. A. (2010). Romantikken. Tema, vg2 (s. 196-230).

Johan Sebastian Welhaven. Store norske leksikon. Hentet 3. november 2022 fra http://snl.no/Johan_Sebastian_Welhaven

Moi, M. (2022, 19. juni). Maurits Hansen. Norsk biografisk leksikon. https://nbl.snl.no/Maurits_Hansen

Romantikken og nasjonalromantikken (u.å.). Intertekst. https://intertekst.portfolio.no/read/bc7676cb-c89c-429a-9490-fb80c33e1f0f

Sejerstad, F. (2022, 19. juni). 1814 - Det selvstendige Norges fødsel. Store Norske Leksikon. https://snl.no/1814_-_Det_selvstendige_Norges_f%C3%B8dsel

Sejersted, J. M. (2022, 19. oktober). Henrik Wergeland. Store norske leksikonhttps://snl.no/Henrik_Wergeland 

Stumpefeiden (2022, 7. mars). Store norske leksikon. https://snl.no/Stumpefeiden

Solbakken, H. M. (2018, 16. mars). Norges Dæmring. NDLA. https://ndla.no/article/16904 Solbakken, H. M. (2021, 18. mai). Hvorfor blei naturen sentral for nasjonsbygginga?. NDLA. https://ndla.no/article/16920

Solbakken, H. M. & Nyhus, J. Ø. (2019, 9. januar). Romantikken. NDLA. https://ndla.no/article/17076

Solbakken, H. M. & Moe, M. J. (2021, 11. mars). Nasjonsbygging og nasjonalisme. NDLA. https://ndla.no/article/30013

Studenterforbundet. Store norske leksikon. Hentet 27. oktober 2022 fra https://snl.no/Studenterforbundet