Henrik Wergeland (1808-1845)

Wergeland er en nyskapende, energisk dikter

Henrik Wergeland er norsk forfatter. Han er en av frontfigurene i den romantiske perioden. Wergeland er kjent for sine eksperimenterende og følelsesladede dikt. Han skriver med stor lidenskap og intensitet, og han utfordrer på 1800-tallet normene for hvordan man dikter.

Wergeland skriver bl.a. dikt med både fri og fast form i en tid hvor den faste formen er alminnelig. Mange blir overraskede og provoserte av diktene med fri form: De fremstår mer flytende og kaotiske i forhold til den strenge, bundne formen man er vant til. Et eksempel på et dikt med fri form er «Til Foraaret».

Wergeland utfordrer også normene med sitt innhold: Han beskriver sine følelser og indre stemninger i et fritt og intenst språk som kan virke overveldende. Det er en stor energi i hans nyskapende dikt, som ofte inneholder mange språklige bilder. Et eksempel er «Det første Haandtryk». Diktet inneholder bl.a. en sammenligning som forbinder en mann og kvinnes hender med flammer som glir sammen: «saa flyder Flamme ei i Flammen / som vore Hænder hvilte sammen». Det intense bildet skal understreke hvordan de to personene smelter sammen i det første møtet. De er som skapt for hverandre.

Utover dette er flere av Wergelands dikt politiske. De politiske diktene uttrykker ofte opplysningstidens idéer om frihet, fornuft og sannhet. Et eksempel er «For Trykkefriheden», som taler for ytringsfrihet. Et annet eksempel er «Piken paa Anatomikammeret», som indirekte kritiserer samfunnets ulikhet.

Wergeland skriver også dramaer, syngespill og andre former for litteratur. Men det er hans romantisk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn