Andre forfattere

Maurits Hansen (1794-1842)

Maurits Hansen er en norsk forfatter som vi forbinder med romantikken. Hansens inspirasjon kommer fra den europeiske romantikken. 

Hansen er mest kjent for sine romantiske noveller, særlig «Luren» fra 1819. «Luren» har flere nasjonalromantiske trekk. Den gir bl.a. en harmonisk skildring av det norske bondesamfunnet og folkekulturen. Samtidig er den romantisk i me…

...

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1823)

Johann Wolfgang von Goethe var en tysk forfatter, naturvitenskapsmann og humanist. Han er fortsatt en av de mest kjente dikterne i tysk litteratur og europeisk romantikk. Goethe ble født i Frankfurt og utdannet seg til jurist, men praktiserte aldri yrket.

Goethes familie hadde en enorm formue som g…

...

Lord Byron (1788-1824)

George Gordon Byron, eller Lord Byron, var en engelsk poet og en ledende figur innen romantikken. Han er ansett for å …

...

Mary Shelley (1797-1851)

Mary Wollstonecraft Shelley var en britisk forfatter som skrev romaner, noveller, dramaer, essays, reiseskildringer og biografier. Aller mest kjent er hun selvsagt for romanen Frankenstein; eller den moderne Prometheus som ble utgitt i 1818.

Frem til om…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn