Forfattere

På de neste sidene kan du få hjelp med de to viktigste forfatterne i romantikken: Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland. Vi gjennomgår også kort en mindre gruppe av forfattere som også skriver romantisk litteratur, bl.a. Maurits Hansen, Bjørnstjerne Bjørnson, Asbjørnsen og Moe samt noen utenlandske forfattere.

Utdrag

Her finner du et utdrag av forfattersiden vår om Johan Sebastian Welhaven:

Welhaven går til angrep på kulturen på 1800-tallet

Welhaven er utilfreds med utviklingen han ser i den norske kulturen på 1800-tallet. Han mener at de klassiske verdiene og idealene er i ferd med å forfalle. Han mener også at tidens forfattere mangler kreativitet og evner. Welhaven går derfor i flere omganger til angrep på kulturen, og han er en av de viktigste deltagerne i det som kalles kulturkampen i 1830-årene. Welhaven representerer her det konservative synspunktet, mens forfatteren Henrik Wergeland typisk betraktes som representant for det radikale synspunktet.

Under kulturkampen vender Welhaven sinnet sitt mot Wergelands diktning, som han kritiserer for å være for useriøs, uhøytidelig og uferdig. Den er for Welhaven et symbol på mye av det som er galt ved den norske kulturen. Les mer om Welhavens konflikt med Wergeland.

Welhaven er også sint på den eldre generasjonen av diktere, som han mener har blitt for nasjonalromantiske og dovne. De gamle dikterne har for naive idéer om Norges storhet. De tror at Norge kan klare seg selv og bryte båndene til Danmark. Denne tanken er Welhaven dypt uenig i: Han argumenterer for at den klassiske, danske høykulturen fortsatt skal dyrkes i Norge.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn