Dikt

Diktsjangeren er den mest populære i romantikken

Diktet er forfatternes foretrukne sjanger i romantikken. Periodens forfattere skriver typisk lyriske dikt med fokus på stemninger og følelser. Følelsene stammer typisk fra et dikterjeg som opplever verden på en intens og subjektiv måte. Jeg-et kan se sammenhenger som andre ikke kan, særlig i naturen. Dikterjeget har evnen til å formidle sine innsikter på en vakker og høytidelig måte. Det gjør dikterjeget til et romantisk geni.

Romantikkens viktigste diktere, Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland, er uenige om hvordan man skal skrive dikt: Welhavens dikte følger tradisjonelle, faste mønstre, mens Wergeland skriver i en friere og mer eksperimenterende form.

Les mer om konflikten mellom Welhaven og Wergeland.

Arbeidsspørsmål til analyse av et romantisk dikt

Når du skal analysere et romantisk dikt, kan du få hjelp på siden vår om kjennetegn og trekk. Du kan også bruke siden vår om temaer som hjelp til å tolke et romantisk dikt.

Hvis du trenger mer hjelp til å komme i gang med din analyse av et romantisk dikt, har vi laget noen oppgaver som kan hjelpe:

Hva handler diktet om?

  • Handler diktet f.eks. om guddommelig natur, intense
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn