Begreper

Dualisme

Romantikkens verdenssyn og filosofi er preget av tanken om at virkeligheten er delt i to. Den ene delen er åndelig, og den andre delen er fysisk. Denne tanken om verdens todeling kalles dualisme.

...

Gotisk litteratur

Under romantikken blir noen forfattere interesserte i å skrive litteratur som ryster og sjokkerer leseren. De skriver om grufulle begivenheter, overnaturlige vesener, mystiske miljøer og ukjente redsler. Denne formen for litteratur kalles for gotisk litteratur eller gotikk.

Forfatterne dyrker ofte det grufulle og uhyggelige, fordi det vekker sterke følelser. Det er noe interessant ved å bli skre…

...

Høyreromantikk

Høyreromantikk er et begrep som noen ganger brukes om den romantikken som er tilbakeskuende og tradisjonell. Høyreromantikken er med andre ord en form for konservativ romantikk. Høyreromantikken skildrer fortid…

...

Venstreromantikk

Venstreromantikken er et begrep som noen ganger brukes om den romantiske litteraturen som er fri, fremtidsrettet og løssluppen. Med andre ord er venstreromantikk en liberal og radikal form for romantikk. Innenfor venstreromantikken var man interesser…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn