Analyse av romantikkens tekster

Analyse av tekster fra romantikken

På Studienett har vi flere sider og veiledninger som du kan bruke når du skal gjøre en analyse av en tekst fra romantikken. Noen av sidene kan brukes på alle slags tekster fra perioden, mens andre fokuserer på en bestemt sjanger, f.eks. romantiske dikt.

Vi anbefaler at du begynner med å lese siden Hva er romantikken?, uansett hvilken type tekst du sitter med. Siden gir deg en kort introduksjon til hele perioden, hvilket er et godt utgangspunkt for å forstå den romantiske teksten du sitter med. Deretter er det lurt å få styr på romantikkens overordnede kjennetegn og trekk og temaer.

Sitter du med et romantisk dikt, har vi en side om sjangeren som inneholder en rekke arbeidsspørsmål du kan bruke som en slags kort analysemodell: Dikt.

Hvis du trenger mer hjelp til en bestemt sjanger, foreslår vi at du leser videre i våre generelle analyseveiledninger:

Forfattersidene våre er et annet sted du kan få hjelp og hint til analysen din av en romantisk tekst. Sitter du f.eks. med et dikt av Henrik Wergeland, kan du på forfattersiden hans lese om hva vi typisk forbinder litteraturen hans med. I mange tilfeller vil denne informasjonen også passe med den teksten du sitter med.

Analysehjelpen vår

Du kan få hjelp med spesifikke tekster fra romantikken ved å søke etter deres tittelen deres her på Studienett. Vi har laget analysehjelper til flere av de viktige tekstene fra perioden.

Her kan du se noen eksempler på analysehjelp til fem av de mest populære tekstene fra romantikken. Du kan bruke veiledningen vår som inspirasjon til din egen analyse.