[0]

Roman­analyse

Denne veiledningen hjelper deg med å skrive en romananalyse. Romananalyse betegnes også som bokanalyse. Du kan både bruke veiledningen til en hel roman/bok eller et romanutdrag.

Veiledningen inneholder en sammendragsside, hvor vi gir en kortfattet gjennomgang av de begrepene som er fine å kunne når du skal analysere en roman. Deretter kommer hjelp til å forberede arbeidet med en hel roman, en mal som du kan strukturere en oppgave eller presentasjon etter samt en oppskrift til å analysere romaner (og romanutdrag). 

Har du allerede en god idé om hva romanen din handler om, anbefaler vi at du går videre til å lese vår gjennomgang av relevante analysepunkter og begreper. Her er det viktig at du velger de analysepunktene som er mest interessante i den romanen du sitter med. Du skal altså ikke komme inn på alle de punktene vi gjennomgår.  Analysepunktene vi gjennomgår i veiledningen er komposisjon, fortellemåte, personskildring, miljøskildring, språklige virkemidler og sjanger. Vi gir også hjelp til å si noe mer samlende om motiv, tema og budskap samt å gjøre en endelig tolkning av romanen og sette den i kontekst

Til slutt veileder vi deg i å analysere romanutdrag og gir vi eksempler på romananalyser som du kan hente inspirasjon fra.

Her ser du et utdrag av hjelpen til romananalyse:

En roman er kjennetegnet ved å være en lang, utfoldet fortelling. Romanens konkrete lengde er ikke fast definert, men teksten vil typisk være over 50 sider. 

Romanen er lang, fordi den typisk dekker en rekke av viktige begivenheter. Novellen, som romanen ofte sammenlignes med, dekker på sin side kun én sentral begivenhet.

...

Romanen vil typisk ha en kompleks handling med én hovedhandling og flere små sidehistorier, som er bundet sammen på kryss og tvers. Det komplekse handlingsforløpet gjør at romanen kan skildre handlingen med flere forskjellige perspektiver og nyanser enn f.eks. noveller, som typisk fokuserer på én relativt enkel handling.

...

Handlingen i en roman kan strekke seg over en lenger tidsperiode. Det lange tidsforløpet gjør at romanen kan dykke dypere ned i personenes utvikling. Noen ganger dekker en roman et helt liv eller flere generasjoner.

...

Romaner utgir stort sett alltid i bok- eller e-bokformat. Det vil si at hele fortellingen utgis som én samlet helhet.

Tidligere var det vanlig å utgi romaner som føljetonger. Det betyr at romanens kapitler løpende ble utgitt i f.eks. blader eller aviser. Noen romanserier minner om føljetonger på den måten at romanenes handling følger rett etter hverandre. Handlingens samlede fortelling utgis altså over tid i individuelle deler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Romananalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.