Style of language

Enoch Powell uses a formal style in his “Rivers of Blood” speech. The speech presents a complex political and social issue – mass immigration to the UK from former British colonies – which Powell disapproves of. 

Powell’s choice of words illustrates his anti-immigration attitude. For example, he uses positive adjectives like “decent” (paragraph 3), “ordinary” (paragraph 3), “respectable” (paragraph 17) to describe white Brits. 

Then, Powell uses nouns with negative meanings, like “danger” (paragraph 10), “urgency” (paragraph 10), “gravity” (paragraph 12), “minority” (paragraph 15), “delusion” (paragraph 19), and “misconception” (paragraph 21) to show the audience that immigrants represent a threat to the well-being of the UK population. 

Also, he often uses neg...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn