Språk

Språket er kortfattet og symbolsk ladd

Novellens språk er kortfattet og indirekte. Personene konfronterer aldri hverandre direkte med sine tanker og følelser. I stedet uttrykker de seg i indirekte i symbolske vendinger, ofte med ringen som symbolsk stedfortreder for det det egentlig handler om. 

Vi kan se et tydelig eksempel på novellens unnvikende språk da fortelleren og kvinnen forlater festen i novellens innledning. Fortelleren har ved festen oppdaget at kvinnen er forelsket i en annen. Men han konfronterer henne ikke direkte med mistanken:

Da vi gikk hjem om Natten sagde jeg fordi jeg kendte hendte saa godt:

Hvor Vejret er lyst og herligt! Har du moret dig i Nat? Og for at imødekomme hendes Ønske trak jeg min Forlovelsesring af Fingeren og sagde videre: Se, din Ring den er blit mig for trang...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn