Personer

Fortelleren 

Fortelleren er en ung mann. Det kan vi utlede av handlingen, men det står ikke direkte noen steder. Der er i det hele tatt ingen direkte personskildring av fortelleren. All personskildring er derimot indirekte. Det vil si at vi selv må utlede fortellerens karaktertrekk av hans ord, handlinger og tanker. 

I begynnelsen av novellen beskriver fortelleren hvordan han på en fest så en ung kvinne forelsket i en mann. Han beskriver mannen i beundrende vendinger – han er «Huset Søn, en Mand med Uniform og Løverøst». Den imponerte beskrivelsen antyder at han føler et sosialt mindreverd i forhold til mannen.

Det er også bemerkelsesverdig at han ikke med det samme nevner at den unge kvinnen er hans forlovede. De første setningene gir oss det inntrykket av at novellen vil handle om den unge kvinnen og «Huset Søn». Jeg-fortelleren har nærmest utvisket sin egen rolle. Det antyder at han har en selvutslettende og unnvikende karakter. 

De samme karaktertrek...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn