Miljø

Den anonyme miljøbeskrivelsen understreker det symbolske og allmenne

Miljøbeskrivelsen i «Ringen» er sparsom. Vi vet ikke hvor begivenhetene utspiller seg. Novellen handler om forhold mellom mennesker, og nesten alle andre elementene av fortellingen er skåret bort. 

Den sparsomme miljøbeskrivelsen understreker at novellen beskriver et allmennmenneskelig tema som ikke er spesielt knyttet til tid og sted. Novellen handler om følelser mellom mennesker, som forelskelse, sjalusi, bitterhet og stolthet. 

Det er universelle følelser som viser hvordan mennesker i grunnen er sammenfallende på tvers av tid og sted. Den anonyme miljøbeskrivelsen er en del av novellens fokus på det universelle og allmennmenneskelige fremfor det konkrete og avgrensede.

Der er e

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn