Komposisjon

Novellen begynner in medias res

Novellen begynner in medias res. Det vil si at vi blir kastet direkte inn i handlingen fra novellens start. Der er ingen forutgående introduksjon. 

Jeg saa engang i et Selskab en ung Kvinde forelsket. Hendes Øjne var da dobbelt blaa og dobbelt straalende og hun kunde slet ikke skjule sine følelser. Hvem elsket hun? Den unge Herre borte ved Vinduet, Husets Søn, en Mand med Uniform og Løverøst. Og Gud hvor hendes Øjne elsket den unge Mand og hvor hun sat urolig paa Stolen!

Den plutselige begynnelsen betyr at vi selv må forsøke å danne oss et overblikk over situasjonen. Vi får langt fra alle relevante opplysninger servert. 

Vi vet f.eks. ikke hvem jeg-fortelleren er. Vi vet heller ikke enda at den unge kvinnen er hans forlovede. Vi får følelsen av at kvinnens forhold til «Husets Søn» vil være novellens omdreiningspunkt. Fortelleren skjuler sin egen rolle i fortellingen.

Innledningen presenterer oss altså for en situasjon som først for alvor gir mening når vi har lest videre i novell...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn