Hjelp til Rettslære

I programfaget Rettslære på videregående, skal du lære mye om metode i tillegg til lover og regler innenfor familierett, arverett, strafferett, avtalerett osv. Det er et omfattende fag, hvor du skal lære å bruke lover til å løse konflikter og saker i mange forskjellige former.

På denne siden kan du se alle Studienetts eksempeloppgaver til faget rettslære. Disse oppgavene kan du bruke for å komme i gang når du selv skal skrive en oppgave, eller for å få en oversikt over pensum eller et spesielt emne.

Se caserapporter, tidligere besvarelser av eksamensoppgaver, svar på oppgaver fra læreboka eller sammendrag til rettslære. Finn fram ved hjelp av oppgavetypene i menyen til venstre.