Retorisk situasjon (Kairos og aptum)

Nedenfor kan du lese om hva du skal være oppmerksom på i forhold til å beskrive den retoriske situasjonen en sakprosatekst inngår …

...

Omstendigheter (Kairos)

Kairos er et begrep fra oldtidens Hellas som betyr noe i retning av «det rette tidspunktet». Innenfor retorikken bruker man kairos til å beskrive hvordan en gitt tekst forholder seg til tidspunktet og situasjonen som teksten blir presentert i. Hvis en tekst f.eks. argumenterer for et bestemt budskap, så kan dens kairos avhenge av om budskapet passer godt til tidsånden i det samfunnet hvor teksten blir utgitt. 

Nedenfor kan du se noen av de typiske spørsmålene som kan være relevante å stille i forhold til tekstens kairos (= omstendigheter).

Inngår teksten i en samfunnsdebatt?

Det kan være relevant å undersøke om teksten er en del av en aktuell debatt i samfunnet og i mediene. Et eksempel kan være en TV-reklame for et vaskemiddel, som påstår at du med nettopp dette middelet kan bruke mye mindre og dermed belaste miljøet mindre. I disse tider er det en debatt om miljøhensyn og klimaendringer som får mye oppmerksomhet, og den selgende teksten som reklamen jo er, forsøker dermed å tale inn i en aktuell debatt om miljøhensyn, som kunden kjenner til og nok vil være enig med. 

Et annet eksempel kan være et b…

...

Aptum - passer teksten til situasjonen?

Aptum er et retorisk begrep som handler om hvor «passende» en tekst er ift. f.eks. sjangeren eller den retoriske situasjonen, hvilket kan avhenge av faktorer som emne, omstendigheter og forholdet mellom avsender og mottaker. F.eks. kan det være noen appellformer eller retoriske virkemidler som vil være passende å bruke i noen sammenhenger, men sterkt upassende i andre sammenhenger. Eksempelvis ville man nok synes at det var merkelig å finne sterkt følelsesladd språk i et leksikonoppslag om myrer, selv om det kan være helt passende i en bryllupstale. 

Når man skal vurdere aptum for en tekst, skiller man i noen tilfeller mellom indre og ytre aptum. Det kan imidlertid ikke alltid la seg gjøre å skille helt skarpt mellom de to begrepene, så hvis du blir i tvil, kan du også fint bare bruke det overordnede begrepet aptum uten å gå i detalj på om det er indre eller ytre. 

Indre aptum

Indre aptum handler om hvorvidt de forskjellige elementene i selve teksten…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn