Trinn 2: Undersøk teksten, og planlegg oppgaven din

Når du har arbeidet med oppgaveformuleringen til den retoriske analysen, skal du undersøke teksten. For å skrive en god analyse må du sette deg godt inn i den. Her gir vi deg en strategi slik at får mest mulig ut av dette arbeidet.

Velg en relevant analysemodell

Det kan være til hjelp å bruke en analysemodell. På Studienett har vi laget en oppskrift på argumentasjonsanalyse og retoriske virkemidler. Denne er velegnet når du skal skrive retorisk analyse av alminnelige tekster, som for eksempel debattinnlegg.

Om du arbeider med sammensatt tekst, kan du bruke Studienetts modell til analyse av sammensatt tekst. Du kan også bruke modellen til både tekst og bilder. Hvis du vil gå mer i dybden av bildene, kan du også ta en titt på oppskriften vår til bildeanalyse.

Les teksten to ganger

Vi foreslår at du leser teksten to ganger.

Første gang du leser teksten, handler det om å skaffe deg en oversikt over innholdet og få en idé om formålet ved sammensatt tekst, eller hovedsynet i alminnelig tekst.

Andre gang du leser teksten...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn