Trinn 1: Les oppgaveformuleringen

Oppgaveformuleringen til retorisk analyse forklarer deg, sammen med kommentaren, hva du skal gjøre for å løse oppgaven. Det er viktig å lese dette grundig, slik at du virkelig svarer på oppgaven.  

Oppgaver i retorisk analyse kan du kjenne igjen ved at de nesten alltid sier noe om å analysere: «analyser den sammensatte teksten», «analyser teksten ved hjelp av begreper fra retorikken» eller lignende. Enkelte ganger brukes imidlertid også formuleringen «forklar», for eksempel: «forklar hvordan forfatteren argumenterer for synet sitt».

Eksempel på oppgaveformulering

Her har du et eksempel på en oppgaveformulering. Vi tar utgangspunkt i eksemplet når vi forklarer hva du skal legge spesielt merke til i den oppgaveformuleringen som du selv sitter med.

Oppgave 2

 Vedlegg: «Møllen som endret 100 år med kaffe», A-magasinet 15.09.2017, side 14–15 

Formuler kort hva som er formålet med teksten, og analyser den sammensatte teksten. Bruk begrep fra retorikken. Vurder til slutt hvordan denne teksten fungerer som reklame. 

Kommentar: Når du analyserer, skal du forklare gjennom å bruke relevant fagspråk og vise til konkrete eksempler. Når du vurderer, skal du vise evne til selvstendig refleksjon.

Oppgaveformuleringer består alltid av tekstopplysninger, oppgaveinstruks og kommentar. Instruksen og kommentaren er særlig viktige, fordi de forteller deg hva du skal gjøre i oppgaven, og om kravene til den.

Bruk tekstopplysningen

Tekstopplysningen bruker du i besvarelsen din når du henviser til teksten. Men den ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn