Seks trinn i en retorisk analyse

På de neste sidene kan du lese veiledningen vår til hvordan du skriver en god retorisk analyse på videregående skole. De seks trinnene vil hjelpe deg gjennom hele prosessen med å forberede, skrive og rette besvarelsen din. Ved å følge denne veiledningen sikrer du at teksten din oppfyller kravene som stilles til eksamen.

Oppskriften er delt i seks trinn

Trinn 1 hjelper deg med å forstå instruksene som oppgaveformuleringen gir deg. Dette er et viktig trinn, da besvarelsen din blir vurdert i forhold til kravene som fremkommer i oppgaveformuleringen.

Trinn 2 gir deg gode råd om hvordan du skal arbeide med tekstene eller bildene som er grunnlaget for oppgaven din. I dette avsnittet hjelper vi deg også med å lage en disposisjon.

Trinn 3 handler om å skrive selve den retoriske analysen. Her skal du legge frem en vel begrunnet analyse. Du vil også få hjelp til å analysere en sammensatt tekst.

Trinn 4 handler om å skrive vurdering, kommentar eller refleksjon som inngår i enkelte oppgaveformuleringer. Hvis ikke oppgaveformuleringen ber deg om å vurdere, kommentere eller reflektere, kan du bare hoppe over dette trinnet.

Trinn 5 viser deg en god måte å skrive innledning og avslutning på, slik at teksten din fremstår som både fokusert og strukturert.

Trinn 6 gir deg hjelp til å redigere og rette oppgaven din før du leverer. Vi gir deg gode råd om å binde avsnittene sammen, bruke en passende språklig stil og rette språklige feil. 

Til sist finner du et avsnitt med gode råd om kildebruk og sitater. Her er også hjelp til nynorsk og en sjekkliste som du kan bruke for å sikre deg at du har fylt oppgavekravene.