Nynorsk

Det er ingen forskjell på om du skriver retorisk analyse på hovedmål eller sidemål – denne veiledning kan brukes til begge målformene, og sjangerkravene er de samme. Under kan du se en ordliste til retorisk analyse på nynorsk.

I tillegg har Studienett utformet en Guide til nynorsk grammatikk. I guiden får du hjelp til alt fra nynorsk uttrykksmåte til bøying av verb, substantiver, adjektiver, pronomener m.m.

Tekstbinding på nynorsk

Tekstbinding blir alltid vektlagt i vurderingen, uansett om det er hovedmål eller sidemål. Her kan du se gode eksempler på tekstbinding på nynorsk:

Konkludere: slik, sånn, såleis/soleis, på denne måten, akkurat

Sammenligne: men, derimot, likevel/like vel, trass i, enda, rettnok/rett nok, likeeins/like eins, i motsetning/motsetnad til, på den eine sida … på den andre sida …

Rekkefølge: dernest/dinest, dessutan, vidare, for det første/fyrste …for det andre …

Faglige begreper på nynorsk

Har du nynorsk som sidemål og skriver retorisk analyse, kan ordlisten nedenfor være til hjelp.

BOKMÅLNYNORSK
analyseein analyse, - en, - ar, -ane
appellformei appellform, -a, -er, -ene
argument / argumentasjoneit argument, - et, -, -a / ein argumentasjon, -en, -
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn