Analysemodell

Slik bruker du analysemodellen

Denne korte analysemodellen er laget for å gi et raskt overblikk over hvordan man kan ta fatt på en retorisk analyse av en sakprosatekst. Vi gir en kortfattet gjennomgang av de trinnene du typisk vil måtte gå igjennom når du gjør din retoriske analyse.

Legg imidlertid merke til at sakprosatekster kan være veldig forskjellige, og hvilke elementer du helt presist bør ta en titt på i forbindelse med de enkelte trinnene - og hvilke trinn du i det hele tatt skal igjennom – kan derfor også variere. I forbindelse med én tekst er det kanskje veldig vesentlig å undersøke avsenderens appeller til patos, men i en annen tekst gir dette fokuset kanskje slett ikke mening. Utover dette kan det også være situasjoner hvor du har fått et spesifikt sett med instruksjoner til teksten, som er styrende for din retoriske analyse (f.eks. ved skriftlig eksamen). Det har selvfølgelig også betydning for hvordan du skal anvende denne modellen. Det kan f.eks. være noen situasjoner hvor du blir bedt om å gjøre en vurdering av teksten, og andre situasjoner hvor det ikke er aktuelt.

Til slutt bør du være oppmerksom på at vi på denne siden bare gir deg et kort overblikk over elementene i analysen. Du kan lese mye mer om de forskjellige begrepene på de neste sidene i kompendiet.

Trinn 1: Retorisk situasjon

Normalt vil ett av de første trinnene i den retoriske analysen din være å danne deg et overblikk over den retoriske situasjonen som teksten inng...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn