Hva er retorikk?

Introduksjon

Retorikken er et faglig område som handler om hvordan man kan gjøre språket så overbevisende som mulig. Retorikken ble allerede grunnlagt i oldtidens Hellas, hvor det i bystatene var stor interesse for å dyrke talekunsten innenfor både filosofi og politikk. 

I norskfaget må du særlig vite noe om retorikk når du har bruk for å analysere tekster som har en intensjon om å overbevise målgruppen om noe. Det kan imidlertid også være nyttig å kjenne til de retoriske begrepene, når du selv har bruk for å formulere en overbevisende tekst i forskjellige sammenhenger. 

Retorisk analyse er den typiske tilnærmingen til sakprosa

Når du blir bedt om å analysere sakprosa i norskfaget, vil du normalt ha bruk for å anvende retorisk analyse. Det vil kort sagt si at du dykker ned i teksten og prøver å beskrive hvordan avsenderen gjennom bruk av appellformer og retoriske virkemidler prøver å overbevise målgruppen om sine poenger. Ofte vil det også gi mening å avslutte den retoriske analysen med en vurdering av hvor vellykket tekstens retorikk er. 

En retorisk analyse skal dessuten kunne forholde seg til den virkeligheten teksten er en del av - dens ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn