Hovedsyn og formål

Her kan du lese om begrepene hovedsyn og formål, som kan være nyttige fokuspunkter i din retoriske analyse. 

Hovedsyn

Hovedsynet i en tekst er det viktigste av de synspunktene som teksten gir uttrykk for. Ofte vil eventuelle øvrige synspunkter i teksten også fungere som direkte eller indirekte støtte til hovedsynet. Når man gjengir tekstens hovedsyn, så fungerer det samtidig som en kort oppsummering av hele teksten.   

I en politisk tale om klimaendringer, kan hovedsynet f.eks. være at vi er nødt til å stramme lovgivningen i forhold til virksomheters CO2-utslipp. Dette hovedsynet kan eventuelt opptre sammen med noen relaterte undersynspunkter, herunder f.eks. at individers handlinger ikke er tilstrekkelig til å bekjempe klimaendringer, eller at virksomhetene i alt for lang tid har hatt lov til å forurense ubegrenset. 

Når du skal gjøre en retorisk analyse, kan det være nyttig å ha en forståelse av hva hovedsynet i teksten din er. På den måten kan du også bedre forstå hvordan tekstens appellformer og virkemidler hjelper med å gi uttrykk for hovedsynet. 

Formål

Enhver sakprosa-tekst er skrevet med ett eller annet formål for øye. Noen av de typiske formålene for sakprosa kan f.eks. være å informere, å overbevise eller å underholde. En tekst kan godt ha flere av disse formålene samtidig, men normalt vil ett formål være dominerende.

Det er veldig viktig at du danner deg et overblikk over tekstens formål, når du gjør en retorisk analyse. Prøv å være så spesifikk som mulig. Du sk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn