Eksempler

På de følgende sidene får du eksempler på hvordan en god retorisk analyse kan skrives i praksis. Du får to eksempler, så du kan se forskjellen på de ulike oppgavetypene i retorisk analyse som blir gitt til eksamen. I hver oppgave har vi kommentert og forklart hvordan vi har grepet an avsnittene.

  • Det første eksempelet er en retorisk analyse, hvor du skal analysere et debattinnlegg og kommentere hovedsynet.
  • Det andre eksempelet er en analyse av sammensatt tekst, hvor du skal analysere en reklameannonse og deretter vurdere hvordan teksten fungerer som reklame.

Oppgaveformuleringene og tekstene i eksempelbesvarelsene er hentet fra eksamen i norsk. Eksemplene er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i denne oppskriften.