Retorisk analyse av sammensatt tekst

Her kan du se et eksempel på hvordan en analyse av sammensatt tekst fra eksamen på videregående skole kan se ut.

Eksempelet er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i oppskriften vår. Under hvert avsnitt har vi lagt inn kommentarer, slik at du kan følge med i overveielsene våre om innhold og oppbygning.…

...

Eksempelbesvarelse

Skal kaffen være svart? Dette er det typiske spørsmålet når vi byr andre på kaffe. Men i dag er kaffen ikke lengre svart. Den har blitt grønn. Dette er i hvert fall det inntrykket man får ut av Nespressos annonse «Møllen som endret 100 år med kaffe» fra A-magasinet 15.09.2017. I bilder og tekst forteller annonsen hvordan virksomheten Nespresso har gjort livet bedre for kaffebønder i Colombia med miljøbeskyttelse og bærekraft.

I innledningen ovenfor begynner vi med en dagligdags erfaring som de fleste kan gjenkjenne, nemlig det å by andre på kaffe.

Vi bruker også et ordspill, som vi samtidig har valgt som tittel på teksten vår, nemlig om kaffen skal være svart eller grønn. Ordspillet skal gjerne vekke litt interesse. «Svart» betyr nemlig kaffe uten melk, mens «grønn» betyr bærekraftig og miljøvennlig. De to fargene har altså helt forskjellige betydninger. 

Ordspillet bidrar til å introdusere den sammensatte teksten og gi en helt kort oppsummering av innholdet.

Annonsen har et dobbelt formål. På den ene siden er formålet å selge Nespressos kaffeprodukter. På den andre siden er det å fremstille Nespresso som en virksomhet med gode verdier. Dette skjer gjennom annonsens fortelling om kaffebonden Humberto Galeano, som har fått et bedre liv og har skapt en mer bæredyktig og miljømessig korrekt produksjon ved hjelp av Nespresso. Dette har samtidig gitt en bedre kvalitet på produktene, forteller annonsen. Målgruppen er kunder som er enige i virksomhetens verdier om miljøbeskyttelse. Budskapet til mottakeren er: Du får ikke bare god kaffe, men også riktig god samvittighet, når du kjøper Nespressos produkter.

I avsnittet ovenfor formulerer vi formålet med den sammensatte teksten, slik som oppgaveformuleringen ber om. Vi gjør dette ved å fremheve avsenderens hensikt, nemlig å selge kaffe og fronte verdiene sine. Vi fremhever annonsens innhold ved å presentere fortellingen om kaffebonden, målgruppen som er miljøbevisste og sosialt ansvarlige kunder. Her ser vi på budskapet til målgruppen, nemlig at Nespressos produkter ikke bare er gode, men også produsert på en ansvarlig måte. 

Annonsen dekker en dobbeltside i A-magasinet. Siden er oppdelt på langs. Høyre side viser et stort bilde av en mann i et stort telt. Med et konsentrert ansiktsuttrykk presser han hendene sine ned i en masse kaffebønner. En billedtekst forteller oss at illustrasjonen forestiller Humberto Galeano, en tredjegenerasjons kaffebonde fra Jardin i Colombia. I øverste høyre hjørne sees en faktaboks, som forteller om «Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program». Nespressos logo er plassert i ne…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn