Retorisk analyse av reklame

Her kan du se et eksempel på hvordan en retorisk analyse av en reklame fra eksamen på vgs kan se ut. Eksemplet er skrevet med utgangspunkt i oppskriften på seks trinn. Under hvert avsnitt har vi tilføyd noen kommentarer, slik at du kan følge med i overveielsene som vi har gjort oss om innhold og oppbygning.

Oppgaveformulering

Eksemplet er et svar på oppgave 3 ved hovedmålseksamen i norsk, vår 2023. Oppgaveformuleringen lyder slik:

Vedlegg:

– "Er det mulig å tro på framtiden samtidig som man tror på Troll?", annonse fra Equinor, 2022
Gjør kort rede for den retoriske situasjonen og analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken og eksempler fra tekstvedlegget.

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • Svar på oppgaven
  • viser forståelse av den vedlagte teksten
  • gjør rede for den retoriske situasjonen og bruken av appellformene
  • har eksempler og bruker relevant fagspråk
  • gjør rede for virkemidler og hvordan de fungerer i teksten
 • Struktur og sammenheng
 • Språkføring og formelle ferdigheter

Eksempelbesvarelse

I dag har det grønne skiftet for alvor kommet på den politiske dagsorden. Verden over har folk blitt mer oppmerksomme på de menneskeskapte klimaendringene og mer bevisste om at det er nødt til å skje endringer i vår livsstil og våre forbruksmønstre. Men hvor etterlater den nye dagsordenen de virksomhetene som lever av å utvinne og selge fossile brensler? Hvordan kan de overbevise kundene sine om at de også har en positiv rolle å spille i forhold til det grønne skiftet? 

I innledningen vår kommer vi med noen brede betraktninger om den politiske konteksten som teksten skriver seg inn i. På den måten tar vi opp emnet allerede før vi nevner den konkrete teksten. I avslutningen stiller vi noen retoriske spørsmål, som både bygger bro til teksten og antyder noen av de overveielsene som blir sentrale i vår retoriske analyse. 

Det norske gass- og oljeselskapet Equinor forsøker å besvare disse spørsmålene med annonsen «Er det mulig å tro på framtiden samtidig som man tror på Troll?» fra 2022. Annonsens målgruppe er hele den norske befolkningen, siden Equinor er et primært statseid selskap og alle nordmenn derfor har en vis...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn