Retorisk analyse av debattinnlegg

Her kan du se et eksempel på hvordan en retorisk analyse av alminnelig tekst uten bilder fra eksamen på vgs kan se ut. Eksemplet er skrevet med utgangspunkt i oppskriften på seks trinn. Under hvert avsnitt har vi tilføyd noen kommentarer, slik at du kan følge med i overveielsene som vi har gjort oss om innhold og oppbygning.…

...

Eksempelbesvarelse

Sommeren 2017 raste en debatt om svømmeundervisning, fellesbading og kjønnsdeling i skolene. Kritikken var særlig rettet mot muslimske familier som krever særbehandling, og som dermed svikter norske verdier. Debatten fikk Åse Wetås, som er direktør for Språkrådet, til å skrive debattinnlegget «Ikke glem språket vårt». Innlegget, som ble publisert i Bergens Tidende 17.09.2017, forsøker å sette språket i sentrum for debatten om norsk identitet og kultur.

Vi begynner innledningen ovenfor ved å sette teksten i sammenheng med den debatten om norske verdier og kultur som teksten er skrevet i forhold til. Deretter introduserer vi teksten. Vi har valgt å kalle teksten for «Språk og identitet», da denne tittelen oppsummerer det grunnleggende spørsmålet som tas opp.

Hovedsynet i innlegget er at det norske språket er avgjørende for norsk kultur og identitet. Det er det norske språket som gjør oss til nordmenn, mener Wetås:

«Språket vårt definerer hvem vi er. Kan vi forestille oss Norge uten norsk språk? Norske sommerdager uten vafler, kanskje det, men et Norge uten dialekter, bokmål og nynorsk – det er vanskeligere å se for seg.»

Som sitatet viser, er det umulig for Wetås å forestille seg Norge uten et norsk språk. Wetås kaller også språket for den viktigste «bærer av norsk kultur». Vi kan forklare hovedsynet til Wetås som at språket skaper identitet, fordi dette er noe som alle nordmenn har til felles.

Her gir vi en presis sammenfatning av hovedsynet i teksten, og har funnet et sitat som gir klart uttrykk for dette. I sitatet står også den setningen som oppgaveformuleringen ber oss om å kommentere, nemlig «Språket vårt definerer hvem vi er.»

I innlegget bruker Wetås posisjonen sin som direktør for Språkrådet til å bygge etos rundt sin person, og dermed und…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn