Eksempel

På de følgende sidene får du eksempler på hvordan en god retorisk analyse kan skrives i praksis.

Du får to eksempler, så du kan se forskjellen på de ulike oppgavetypene i retorisk analyse som blir gitt til eksamen. I hver oppgave har vi kommentert og forklart hvordan vi har grepet an avsnittene.

Det første eksempelet er en retorisk analyse, hvor du skal analysere et debattinnlegg og kommentere hovedsynet.

Det andre eksempelet er en analyse av sammensatt tekst, hvor du skal analysere en reklameannonse og deretter vurdere hvordan teksten fungerer som reklame

Oppgaveformuleringene og tekstene i eksempelbesvarelsene er hentet fra eksamen i norsk. Eksemplene er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i denne oppskriften.

Det er lurt å studere tekstene før du leser eksempeloppgavene. Da blir det lettere å følge med i oppgaven, og du ser tydeligere hvordan den er bygget opp.

Oppgavene er gode og gjennomførte eksempler på

  • Hvordan du kan bygge opp en retorisk analyse av et debattinnlegg
  • Hvordan du analyserer en sammensatt tekst (verbaltekst + bilde)
  • Hvordan du analyserer de retoriske virkemidlene på en god måte
  • Hvordan du analyserer en sammensatt tekst (verbaltekst + bilde)
  • Hvordan du får en rød tråd i oppgaven din
  • Hvordan du skriver innledning og avslutning