Opbygging

Her forklarer vi deg hvordan du skal bygge opp den retoriske analysen din og disponere tiden. Vi ser også på lengden og utformingen av oppgaven.

Struktur

Den retoriske analysen din skal bestå av tre til fire deler. Den skal ha en innledning, en hoveddel med analyse og en avslutning. Hvis oppgaveformuleringen ber om det, kan et avsnitt med vurdering, kommentar eller refleksjon også inngå.

Du kan se strukturen her:

Innledningen skaper en ramme for oppgaven din. Her skal du kort presentere teksten og  emnet for oppgaven for leseren.

Omfang: Innledningen bør være på fem til seks linjer.

Analysen er den sentrale delen av oppgaven. Her skal du gå tett på teksten/ tekstene og formulere hovedsyn eller formål. Deretter skal du analysere hvordan retoriske virkemidler brukes i teksten, og si noe om effekten av dem. I sammensatte tekster skal du også analysere layout, bilder og samspillet mellom tekst og bilder.

Omfang: Analysen bør være på to til tre sider.

Vurdering, kommentar eller refleksjon er et avsnitt som følger i naturlig forlengelse av analysen. Du skal kun skrive dette avsni...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn