Trinn 6: Se gjennom og rett teksten din

Du bør sette av god tid til å lese korrektur og redigere teksten din. Her får du en modell som du kan følge, slik at du får et grep om de relevante fasene i rettearbeidet.

Se på helheten i besvarelsen din

Du bør lese teksten din grundig igjennom, avsnitt for avsnitt. Du skal selvfølgelig korrigere feil i språk eller tegnsetting. Men det er også viktig at du tar deg tid til at se på helheten.

Her skal du vurdere om teksten din henger godt sammen fra begynnelse til slutt. Sett deg i leseren din sitt sted, og vurder om du blir ledet gjennom teksten på en naturlig måte. Hvis det er problemer med sammenhengen, bør du forsøke å løse dem. Dette kan du gjøre på forskjellige måter:

  • Skriv ny tekst, eller korriger den eksisterende teksten
  • Flytt avsnittene dine, slik at de passer mer naturlig sammen
  • Slett avsnitt som ikke bidrar til helheten

Hold likevel øye med tiden, og ta kun fatt på ett problem av gangen. Du skal jo helst ikke ende opp med å levere en tekst som kun er rettet halvveis.

Det er også viktig at du undersøker om teksten din besvarer oppgaveformuleringen. Det er nemlig viktig at du får svart på alt det som oppgaveformu...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn