Trinn 5: Skriv innledning og avslutning

Det er viktig at du skriver en god innledning på den retoriske analysen din, der du presenterer teksten, og hva du vil fokusere på i analysen. Du skal også skrive en avslutning, hvor du forholder deg til resultatene av analysen din, og runder det hele av som angitt i innledningen din.

​​​​​​​​​​​​​​Innledningen presenterer emnet og teksten

Innledningen din av teksten er viktig, da den skal fange leserens interesse og presentere emnet og teksten. Innledningen din skal altså vise leseren din veien inn i teksten, samtidig som den presenterer emnet på en interessevekkende måte.

Mange tror at det er en fordel å ha innledningen på plass, før de skriver resten av oppgaven. Dette er feil, for det er nesten umulig å skrive en god innledning, før du kjenner til resten av innholdet. Du kan imidlertid godt skrive en midlertidig innledning som det første du gjør i skriveprosessen din. Men det er viktig at du går tilbake til den og retter den opp, når du har skrevet ferdig resten av oppgaven.

Oppbygningen av innledningen ser gjerne slik ut:

  1. Interessevekkende presentasjon av emnet som teksten handler om.
  2. Introduksjon av teksten og hvordan den konkret fremstiller emnet, for eksempel gjennom hovedsyn eller formål.

Presentasjon av overordnet emne

Når du skal presentere det overordnede emnet, så tenk over, hvordan du kan beskrive dette slik at emnet virker relevant her og nå for leseren din. Dette kan du gjøre på flere måter:

  • Trekk inn et konkret eksempel som leseren kan se for seg. Eksemplet skal illustrere noe sentralt ved tekstens
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn