Trinn 4: Skriv vurdering eller refleksjon

Mange oppgaver i retorisk analyse eller der du blir bedt om å bruke begreper fra retorikken, stiller krav om at du enten skriver en vurdering eller en refleksjon. Refleksjon kan også hete kommenter eller drøft, mens vurdering kan hete gi din mening. Hvis ikke oppgaveformuleringen ber deg om refleksjon eller vurdering, kan du hoppe over dette trinnet.

Slik skriver du en vurdering

Av og til stiller oppgaveformuleringen konkrete krav til innholdet, men uansett er det viktig at vurderingen din bygger videre på analysen. Du skal altså ikke trekke inn nye momenter i vurderingen, men foreta en vurdering på bakgrunn av analysen din.

Merk at vurdering ikke skal være av tekstens innhold, tema eller synspunkter. Derimot går vurdering ut på at du skal forholde deg til tekstens gjennomslagskraft. Dette vil si tekstens evne til å påvirke og overbevise mottakerne sine.

I en god vurdering bør du gjøre følgende:

  1. Sammenfatt resultatene fra analysen din
  2. Vurder om teksten påvirker mottakeren på en effektiv måte
  3. Argumenter for poengene dine ved å vise til analysen din

Sammenfatt resultatene fra analysen

Du kan selvsagt starte vurderingen din med en kort og presis sammenfatning av funnene i analysen:

  • Hva var tekstens hovedsyn eller formål, og hvordan kom dette til uttrykk i teksten?
  • Hvordan understøtter momentene som du har analysert, tekstens hovedsyn eller formål?

Vurder om teksten påvirker mottakeren effektivt

Deretter skal du gå over til å vurdere om momentene og teksten som helhet kan påvirke mottakeren på en effektiv måte, for eksempel om å skifte holdning eller til å kjøpe et produkt.

Jo mer konkret du kan formulere hvem tekstens mottaker og målgruppe er, jo bedre kan du vurdere om teksten når formålet sitt, eller overbeviser om hovedsynet sitt. Noen ganger er det tydelig ut fra oppgaven, teksten eller mediet hvem som er mottaker og målgruppe, men andre ganger må du vurdere dette ut fra teksten.

Du bør også se på hvilke kritikkpunkter man kan reise i møtet med teksten:

  • Er argumentasjonen åpen, dvs. bygget på konkrete eksempler, fakta og etterprøvbare utsagn, eller er argumentasjonen mer lukket, dvs. bygget på egne, subjek
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn