Trinn 3: Skriv analysen

Her får du hjelp til å skrive analyseavsnittet i teksten din om retorisk analyse. Når du har forstått oppgaveformuleringen, gjort et grundig forarbeid med teksten og laget en disposisjon for din egen tekst, er du klar til å skrive. 

Oppbygning av analysen

I et godt analyseavsnitt skal du gjøre tre ting:

  1. Forklar tekstens hovedsyn eller formål
  2. Vis hvordan momenter og virkemidler i teksten understøtter tekstens hovedsyn eller formål, dvs. selve analysen
  3. Bygg analysen på sitater og henvisninger til teksten

Disse tre tingene henger sammen. Forklaringen av hovedsyn eller formål skal lede naturlig over i analysen. De relevante momentene i teksten er de som understøtter hovedsyn eller formål. Du kan finne disse ved å se på hvordan avsenderen bruker appellformene etos, logos og patos i tekst og bilder.

Analysearbeidet ditt er på ingen måte slutt når du starter skriveprosessen. Mens du skriver de forskjellige avsnittene i analysen, vil du nemlig utvikle forståelsen din av teksten og se nye ting ved den.

Forklar hovedsyn eller formål

I nesten alle oppgaveformuleringer blir du bedt om kort å forklare tekstens hovedsyn eller formål.

Hvis du skal beskrive hovedsynet, skal du fokusere på hva avsenderen forsøker å overbevise mottakeren om. Det kan være lurt å finne et kort sitat fra teksten som uttrykker dette. Men du kan også gjøre rede for hovedsynet med dine egne ord. Legg eventuelt til en kort forklaring av avse...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn