Trinn 2: Undersøk teksten, og planlegg oppgaven din

Når du har arbeidet med oppgaveformuleringen til den retoriske analysen, skal du undersøke teksten. For å skrive en god analyse må du sette deg godt inn i den. Her gir vi deg en strategi slik at du får mest mulig ut av dette arbeidet.

Velg en relevant analysemodell

Det kan være til hjelp å bruke en analysemodell. Vi anbefaler modellen for retorisk analyse som vi har gjennomgått tidligere i denne veiledningen. Denne er velegnet når du skal skrive retorisk analyse av alminnelige tekster, som for eksempel debattinnlegg.

Om du arbeider med sammensatt tekst, kan du også bruke Studienetts modell til analyse av sammensatt tekst. Du kan bruke modellen til både tekst og bilder. Hvis du vil gå mer i dybden av bildene, kan du også ta en titt på oppskriften vår til bildeanalyse.

Les teksten to ganger

Vi foreslår at du leser teksten to ganger.

Første gang du leser teksten, handler det om å skaffe deg en oversikt over innholdet og få en idé om formålet eller hovedsynet i teksten.

Andre gang du leser tekstene, skal du ha formålet eller hovedsynet i bakhodet. Nå skal du nemlig finne ut av hvordan teksten bruker retoriske, språklige eller visuelle virkemidler til å understøtte enten formålet eller hovedsynet sitt.

Hvordan du griper tekstene an er litt forskjellig, avhengig av om du skal arbeide med sammensatt tekst eller alminnelig tekst. Derfor gir vi deg to fremgangsmåter.

A

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn