Trinn 1: Les oppgaveformuleringen

Oppgaveformuleringen til retorisk analyse forklarer deg, sammen med kommentaren, hva du skal gjøre for å løse oppgaven. Det er viktig å lese dette grundig, slik at du virkelig svarer på oppgaven. 

Oppgaver i retorisk analyse kan du kjenne igjen ved at de nesten alltid sier noe om å analysere: «analyser den sammensatte teksten», «analyser teksten ved hjelp av begreper fra retorikken» eller lignende. Enkelte ganger brukes imidlertid også formuleringen «forklar», for eksempel: «forklar hvordan forfatteren argumenterer for synet sitt».

Eksempel på oppgaveformulering

Her har du et eksempel på en oppgaveformulering. Vi tar utgangspunkt i eksemplet når vi forklarer hva du skal legge spesielt merke til i den oppgaveformuleringen som du selv sitter med.

Oppgave 3 - langsvar

Vedlegg: «Er det mulig å tro på framtiden samtidig som man tror på Troll?», annonse fra Equinor, 2022

Gjør kort rede for den retoriske situasjonen og analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken og eksempler fra tekstvedlegget.

 

Svaret ditt vil bli vurdert på følgende områder:

 • Svar på oppgaven
  • viser forståelse av den vedlagte teksten
  • gjør rede for den retoriske situasjonen og bruken av appellformene
  • har eksempler og bruker relevant fagspråk
  • gjør rede for virkemidler og hvordan de fungerer i teksten
 • Struktur og sammenheng
 • Språkføring og formelle ferdigheter

Oppgaveformuleringer består alltid av tekstopplysninger, oppgaveinstruks og kommentar. Instru...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn