Argumentasjon

I noen sammenhenger kan det være relevant å analysere argumentasjonen i teksten som ledd i din retoriske analyse. Her må du være oppmerksom på at begrepet argumentasjonsanalyse blir brukt litt forskjellig i forskjellige sammenhenger.

I den spesifikke definisjonen handler argumentasjonsanalyse om å undersøke de logiske sammenhengene mellom de påstandene som blir presentert i en tekst, for å vurdere holdbarheten av argumentasjonen. Det kan man f.eks. gjøre ved å finne påstanden og belegget i de enkelte argumentene og undersøke forholdet mellom dem.

Man kan også gjøre en argum...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn