Patos

Hva er patos?

Patos er en appellform som taler til mottakernes følelser. Når en avsender appellerer til patos, er hensikten altså å gjøre en følelsesmessig påvirkning av mottakerne for å overbevise dem om et bestemt budskap.

Patos kan tale til positive eller negative følelser, avhengig av hva avsenderens formål er. Hvis en politiker vil forsikre folk om at hun vil være en god regjeringsleder, kan hun f.eks. gå etter å vekke følelser av håp og optimisme. Vil hun på en annen side advare om konsekvensene hvis opposisjonen kommer til makten, kan det være mer nyttig å spille på frykt og pessimisme.

Nedenfor kan du se eksempler på noen av de følelsene som avsendere prøver å vekke i mottakerne sine, når de appellerer til patos.

Positive følelser

 • Glede
 • Håp
 • Medlidenhet
 • Stolthet
 • Patriotisme/nasjonalfølelse
 • Optimisme
 • Takknemlighet

Negative følelser

 • Sorg
 • Sinne
 • Frykt
 • Forakt/avsky
 • Skam
 • Pessimisme
 • Forargelse

Elementer i en tekst som kan appellere til patos

Før du går i gang med å lete etter appeller til patos i en tekst, er det viktig å være oppmerksom på at det normalt er hensikten som avgjør om et element er en appell til patos. Det krever nemlig at forsøket på å røre mottakernes følelser bevisst blir anvendt for å overbevise mottakerne om noe. Det skal med andre ord alltid være en form for appell involvert fra avsenderens side.

Et eksempel på en situasjon som ikke er en patosappell, kan være at du personlig blir sint over å høre en tale fra en politiker du er uenig med. Men det kan ikke klassifiseres som en appell til patos, for det inngår sannsynligvis ikke i avsenderens strategi at du skal føle sinne over å høre om avsenderens politikk. Et annet eksempel kan være at du i en konfirmasjon får latterkrampe over noe upassende i en tale, selv om det i situasjonen er åpenlyst at taleren ikke hadde til hensikt at det skulle være morsomt. Det er heller ikke en patosappell fra avsenderens side.

Nedenfor gjennomgår vi noen av de typiske strategiene som en avsender kan bruke for å appellere til patos. Gjennomgangen vår er supplert med eksempler fra autentiske tekster. Husk som sagt å være oppmerksom på hensikten bak. Det er ikke nødvendigvis slik at de følgende strategiene brukes til å appellere til patos i alle situasjoner.

NB: Som...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn