Logos

Hva er logos?

Logos er en appellform som taler til mottakerens fornuft. Når en avsender appellerer til logos, er hensikten altså å få mottakerne til å innse at budskapet er rasjonelt overbevisende.

Logos er derfor også den appellformen som er tettest knyttet til argumentasjonen i en tekst. Å appellere til logos handler nemlig ofte om å få mottakerne til å se de logiske sammenhengene mellom avsenderens forskjellige poenger og argumenter, så de ved hjelp av fornuften kan innse at avsenderen har rett.

Elementer i en tekst som kan være appell til logos

Før du går i gang med å lete etter appeller til logos i en tekst, er det viktig å være oppmerksom på at det normalt er hensikten som avgjør om et element i teksten er en appell til logos. Det krever nemlig at forsøket på å tale til mottakernes fornuft bevisst blir anvendt for å overbevise mottakerne om noe. Der skal med andre ord alltid være en form for appell involvert fra avsenderens side.

Det er f.eks. bare en appell til logos, hvis en tekst aktivt bruker fakta eller statistikk i et forsøk på å overbevise mottakerne om tekstens budskap. Det er altså ikke en appell til logos, hvis en statistikk bare blir nevnt som en slags bakgrunnsopplysning, men ikke inngår i et forsøk på å overbevise om et budskap.

Nedenfor gjennomgår vi noen av de typiske strategiene som en avsender kan bruke for å appellere til logos. Gjennomgangen vår er supplert med eksempler fra autentiske tekster. Husk som sagt å være oppmerksom på hensikten bag. Det er ikke nødvendigvis slik at de følgende strategiene brukes til å appellere til logos i alle situasjoner.

NB: Som utgangspunkt skal du bare snakke om appell til logos, når du arbeider med argumenterende sakprosa-/ikke-fiksjonstekster (taler, kronikker, debatti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn