Hva læreren ser etter

Når læreren din eller sensor skal vurdere oppgaven din og gi deg en karakter, er det noen elementer de legger spesielt vekt på: 

  • Oppgavebesvarelse: Er den retoriske analysen et utfyllende og relevant svar på det oppgaveformuleringen ber om? Unngår eleven å trekke inn elementer som ikke har noe med teksten(e)/temaet å gjøre?
  • Forståelse og bruk av vedlagte tekster: Er eleven tekstnær i oppgaven sin? Er eleven i stand til å trekke ut relevant stoff fra tekstene og bruke dette i sin egen, selvstendige analyse og tolkning? Viser eleven god evne til å analysere sammensatte tekster? Viser eleven hvilken fu...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn