Vurdering og tolkning

Vurderingen/tolkningen skal komme som en forlengelse av analysen. Noen oppgaveformuleringer ber deg eksplisitt om å gjøre en vurdering av tekstenes gjennomslagskraft (hvordan de appellerer til en bestemt målgruppe). 

Eksempel: 
Analyser reklamen. Vurder i hvor stor grad denne reklameteksten appellerer til ungdom.

Selv om oppgaven bare ber deg om å gjøre en ”analyse” av teksten/tekstene, skal du allikevel alltid skrive en tolkning/vurdering. I denne delen av oppgaven skal du undersøke nærmere om teksten appellerer til den tenkte målgruppen, og vurdere om tekstene når frem med budskapet sitt.

Denne tolkningen/vurderinge...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn