Sammenligning

I en retorisk analyse kan du bli bedt om å sammenligne to eller flere tekster. Det vil si at du skal sette innhold og virkemidler i tekstene opp mot hverandre og se på likheter og, spesielt, forskjeller.

Eksempler fra oppgaveformuleringer:
«Analyser og sammenlign de to reklamene.»

«Sammenlign de to sammensatte tekstene.»

«Sammenlign de tre tekstene. Bruk begreper fra retorikken.»

Det er en god idé å inkludere sammenligningen som en del av analysen sin. En god sammenligning er per definisjon analyserende, hvor den tar tekstene fra hverandre og ser på ulike kjennetegn og trekk ved dem.

I en sammenlign...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn