Retoriske begreper og faguttrykk

Det er en stor styrke ved analysen din hvis du kan trekke inn retoriske begreper og faguttrykk som f.eks. ”etos”, ”logos”, ”patos”, ”kairos”, ”hyperbel”, ”subjektiv/objektiv”, ”overdrivelse”, ”underdrivelse”, ”generalisering”, ”ironi”, ”satire” osv.  

Disse fagtermene skal være en naturlig del analysen og tolkningen/vurderingen din. Det er spesielt viktig at du viser hvordan disse elementene fungerer i tekstene/bildene. 

De retoriske begrepene og faguttrykkene skal bidra til å åpne for en dypere forståelse for tekstene. Det er ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn